0% Ukończony
0/0 Kroków
Quiz 1 z 0

Zadanie

Michał Paczuła 23 lipca 2024

Zobacz, kto jest dla Ciebie autorytetem w kwestii wypowiadania się, zobacz co szczególnie zapada Ci w pamięć w mowie, gestach tej osoby.
Jeśli nie masz takiego autorytetu, wróć pamięcią do wypowiedzi (tematu, motywu), która była dla Ciebie istotna.


Zgodnie z 3 zasadami retoryki:

  • zasada organiczności (wypowiedź musi mieć swój porządek: wstęp, teza, argumentacja, podsumowanie)
  • zasada stosowności (spójność i dostosowanie możliwości słuchacza)
  • zasada funkcjonalności (jaki jest cel wypowiedzi)

Pomyśl czy te elementy były obecne w twojej wypowiedzi z pierwszego zadania. Stwórz plan wypowiedzi uwzględniając 3 zasady (wybierz jeden z tematów: prezentacja sprzedażowa, powierzenie obowiązków dzieciom, rozmowa z żoną o finansach – zakup samochodu, rozmowa z szefem o podwyżkę, prezentacja zakresu Twoich obowiązków w miejscu pracy).