27.03.2024 (20.03.2024/15.03.2024/06.03.2024) – aktualizacja portalu i aplikacji

Nieustannie pracujemy nad rozwojem aplikacji i portalu, dlatego też niebawem pojawi się nowa wersja aplikacji. Przypominamy, że aplikację można zaktualizować na iOS lub Google:


Aplikacja – wersja 1.75 (2.2.21)

Zmiany:

 • Ulepszenie: Rozwój własny – Zaktualizowano dokumentację o informacje, jak używać nowego hak do przypinania postów
 • Ulepszenie: Aktywność – Zaktualizowano interfejs użytkownika kanału aktywności aplikacji, aby dziedziczył nowe ustawienia @mention platformy oraz komentarze do aktywności
 • Ulepszenie: Biblioteka – Zastąpiono React-Native-Datepicker przez @React-Native-Community/Datetimepicker w wersji 7.6.2 w całej aplikacji, ponieważ ta biblioteka jest bardziej efektywna i aktualna
 • Ulepszenie: Rdzeń – Zaktualizowano bibliotekę React-Native-Shake z wersji 3.5.0 do 4.0.2, czerpiąc korzyści z ulepszonej funkcjonalności, optymalizacji wydajności i ogólnej stabilności
 • Ulepszenie: Rdzeń – Zaktualizowano bibliotekę Reselect z wersji v3.0.1 do v5.0.1, czerpiąc korzyści z optymalizacji wydajności i nowych funkcjonalności
 • Ulepszenie: Rozwój własny – Dodano hak, który pozwala przełączać między typami grup na ekranie listy grup
 • Ulepszenie: Biblioteka – Zastąpiono react-native-community/async-storage przez MMKV v2.10.1
 • Ulepszenie: Biblioteka – Zastąpiono react-native-community/masked-view przez @react-native-masked-view/masked-view v0.2.9
 • Ulepszenie: Biblioteka – W celu zapewnienia przyszłej kompatybilności i skorzystania z najnowszych aktualizacji, zastąpiono bibliotekę react-native-community/viewpager bardziej efektywną i aktualną biblioteką react-native-pager-view
 • Ulepszenie: Branding – Dodano nową opcję koloru do menu brandingu, aby zmienić kolor szkieletu ładowania postu oraz kolor separatora postów w kanale aktywności
 • Ulepszenie: Rozwój własny – Usunięto i udostępniono istniejące biblioteki z BuddyBoss App Labs wraz z bibliotekami dodanymi do Labs do 16 kwietnia

Aplikacja – wersja 1.73 (2.2.20)

Zmiany:

 • Błąd: Rdzeń – Problem dotyczący Konfiguruj > Przypisz Twój identyfikator pakietu do aplikacji, gdy dostępnych jest wiele aplikacji na liście rozwijanej z powodu ustalonego limitu aplikacji.
 • Błąd: Rdzeń – Zaktualizowano logikę procesu w tle w celu utrzymania rozmiaru tabeli dziennika pomiędzy 500 MB lub mniej a nie większym niż 1 GB.
 • Błąd: LearnDash – Użytkownicy z LearnDash w wersji poniżej v4.11.0 doświadczali nieskończonej pętli ładowania na stronie kursu z powodu nowej funkcji dodanej w wersji v4.11.0, która wywoływała błąd krytyczny.
 • Błąd: MemberPress – Tworzenie członkostw z warunkami grup dostępu powodowało problem z liczbą członków w grupach dostępu. Usuwało to liczbę członków dla określonej grupy kontrolnej dostępu.
 • Błąd: Blog – Podczas korzystania z opcji filtrowania na stronie bloga, jeśli użytkownik zaznaczył, potem odznaczył, a następnie ponownie zaznaczył filtr „Wszystkie kategorie”, to powodowało nieoczekiwany błąd.
 • Błąd: Rdzeń – Dodano stan „Brak wyników” do funkcji wyszukiwania w menu Więcej
 • Błąd: Zakupy w aplikacji – Cena zakupów w aplikacji z opcją bezpłatnego okresu próbnego wynosząca 0,00 USD powoduje odrzucenie produktów; zmieniliśmy to na „SPRÓBUJ ZA DARMO”
 • Błąd: Stylizacja – Menu Zaproszenia dla zalogowanych użytkowników było pokazywane poza ekranem na górze strony
 • Błąd: Forum – Korzystanie z opcji wstawiania linku z dyskusji na forum oraz odpowiedzi na dyskusję powodowało błąd i awarię aplikacji
 • Ulepszenie: Indywidualny rozwój – Utworzono nowy hook, który może nadpisać domyślne metody w funkcji registerIntercomUser

Aplikacja – wersja 1.72 (2.2.11)

Zmiany:

 • Błąd: aplikacja crashowała podczas trybu konserwacji
 • Ulepszenie: poprawka błędów bezpieczeństwa

Aplikacja – wersja 1.71 (2.2.10)

Zmiany:

 • Ulepszenie: LearnDash – Nowa logika postępów LearnDash została przetestowana i zaktualizowana wraz z BuddyBoss, aby upewnić się, że nie ma konfliktów.
 • Ulepszenie: Core – Poprawa wydajności poprzez wprowadzenie wsadowego punktu końcowego REST API, który pozwoli aplikacji na żądanie wielu punktów końcowych w pojedynczym żądaniu REST API.
 • Błąd: Stylizacja – Logo na ekranie głównym nie było wyświetlane podczas przewijania strony do góry.
 • Błąd: LearnDash – Timer lekcji i tematu nie był widoczny po przetłumaczeniu przycisków „Prev” i „Next” na dłuższy tekst tłumaczenia.
 • Błąd: Tłumaczenia – Tłumaczenie dla ciągu ‘Wszystkie’ w modalu reakcji nie było wyświetlane na froncie.
 • Błąd: Fora – Dyskusje w ukrytych/prywatnych grupach nie były wyświetlane dla administratorów po aktywacji wtyczki BuddyBoss App.
 • Błąd: Core – Typy profili były wyświetlane w formie liczby mnogiej zamiast pojedynczej w modalu reakcji.
 • Błąd: LearnDash – Statusy pytań quizu nie były właściwie aktualizowane z web na aplikację i z aplikacji na web.
 • Błąd: LearnDash – Poprawne odpowiedzi dla pytań typu „Free” nie były wyświetlane podczas przeglądania quizu.
 • Ulepszenie: Rozwój niestandardowy – Dodano nowe aktualizacje biblioteki React Native wymienione w laboratoriach do testowania przed naszym wydaniem 19 marca.
 • Ulepszenie: LearnDash – Nowa logika postępów LearnDash została przetestowana i zaktualizowana wraz z BuddyBoss, aby upewnić się, że nie ma konfliktów.
 • Ulepszenie: Rapyd – Teraz generowane są logi procesów w tle aplikacji na serwerze.
 • Ulepszenie: Stylizacja – Domyślna ikona menu “Więcej” została zmieniona z ikony menu burger na ikonę siatki.
 • Błąd: Core – Zmniejszono zasoby potrzebne dla wtyczki aplikacji, co może powodować niepotrzebne użycie RAM-u i czas ładowania stron aplikacji.
 • Błąd: Core – Znalezione i zaktualizowane literówki w panelu administracyjnym WordPress.
 • Błąd: Fora – Dyskusje w ukrytych/prywatnych grupach nie były wyświetlane dla administratorów po aktywacji wtyczki BuddyBoss App.
 • Błąd: Fora – Prywatne fora nie były widoczne w katalogu forów dla użytkowników internetowych, gdy włączona była wtyczka aplikacji.

Portal (www) – 25.70

Zmiany:

 • Błąd: Rdzeń – Przycisk “Utwórz konto” oraz pole wyboru polityki prywatności wyświetlały się na ekranie z powiadomieniem potwierdzającym adres e-mail i zostały teraz usunięte.
 • Błąd: Rdzeń – Narzędzie migracji reakcji zajmowało zbyt dużo czasu przy migrowaniu dużych ilości polubień.
 • Błąd: Rdzeń – Zaktualizowano logikę procesu w tle w celu utrzymania rozmiaru tabeli dziennika pomiędzy 500 MB lub mniej a nie większym niż 1 GB.
 • Błąd: Forum – Dyskusje i odpowiedzi w językach dodatkowych nie były wyświetlane na karcie dyskusji na stronie profilu użytkownika.
 • Błąd: Grupy – Podczas awansowania użytkownika w grupie na współorganizatora lub moderatora tracili oni dostęp do kursów.

Portal (www) – 2.5.60

Zmiany:

 • Ulepszenie: Core – Poprawa wydajności poprzez wprowadzenie wsadowego punktu końcowego REST API, który umożliwi aplikacji żądanie wielu punktów końcowych w jednym żądaniu REST API.
 • Błąd: Core – Kod został zrefaktoryzowany w celu sprawdzenia długości obiektu przed jego wyczyszczeniem.
 • Błąd: OneSignal – Zewnętrzne ID OneSignal nie było aktualizowane podczas wylogowywania użytkownika.
 • Nowa funkcja! – Oficjalnie wspieramy Google reCAPTCHA, jest to świetna funkcja pomagająca minimalizować ryzyko tworzenia kont przez boty i spam, oraz logowania się na twoją stronę.
 • Ulepszenie: Rapyd – Teraz generujemy logi procesów działających w tle dla aplikacji na serwerze.
 • Błąd: Rdzeń – Znaleziono i naprawiono uszkodzoną klasę w kodzie działającym w tle z powodu literówki.
 • Błąd: Fora – Gdy wtyczka roli Instruktora była aktywna, tytuł forum nie wyświetlał się na stronie forów.
 • Błąd: Powiadomienia – Zaktualizowano punkty końcowe REST API, aby wyświetlały standardowe nagłówki WordPress.

Motyw – 2.5.60

Zmiany:

 • Błąd: Rdzeń – Rozwiązano konflikty z używaniem standardowej wersji Beaver Builder v2.8.0.3 z motywem Buddyboss.
 • Błąd: Rdzeń – Ikona/tekst przełącznika języka WPML dodawany do menu na wielojęzycznej stronie internetowej z LearnDash będzie teraz wyświetlany i działać poprawnie.
 • Błąd: LearnDash – Skrót do quizu LearnDash nie był obsługiwany w motywie BuddyBoss i psuł interfejs strony pojedynczych wpisów.
 • Błąd: WooCommerce – Usunięto komunikat o przestarzałych szablonach przy użyciu wtyczki WooCommerce z motywem BuddyBoss.

Motyw – 2.5.50

Zmiany:

 • Nowa funkcja! – Wprowadziliśmy oficjalne wsparcie dla Google reCAPTCHA, co jest świetną funkcją pomagającą zmniejszyć ryzyko tworzenia kont przez boty i spam oraz logowania się na Twojej stronie.
 • Ulepszenie: Core – Usunięcie zależności klucza API Google Fonts.
 • Błąd: Core – Podczas odwiedzania strony konta członkowskiego pojawiał się błąd krytyczny.

Artykuły o podobnej tematyce

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nadchodzące wydarzenia