17.04.2024 (05.04.2024) – aktualizacja portalu i aplikacji

Paczka, która jest przedstawiona 5 kwietnia zawiera sporą ilość aktualizacji oraz przede wszystkim poprawę szybkości działania portalu oraz aplikacji.

Nieustannie pracujemy nad rozwojem aplikacji i portalu, dlatego też niebawem pojawi się nowa wersja aplikacji. Przypominamy, że aplikację można zaktualizować na iOS lub Google:


Aplikacja – wersja 1.92 (2.2.40)

Zmiany:

 • Ulepszenie: Biblioteka – Aktualizacja biblioteki Axios z wersji v0.18.1 do v1.6.2, korzystając z ulepszonej funkcjonalności, aktualizacji bezpieczeństwa oraz ogólnej stabilności.
 • Błąd: Stylizacja – Z powodu problemów z odstępami w postach na blogu niektóre teksty nachodziły na siebie i były przycinane.
 • Błąd: Rdzeń – Podczas wybierania reakcji na post w aplikacjach używających RTL, gesty lewo i prawo nie zmieniały się odpowiednio.
 • Błąd: Aktywność – Gdy aplikacja była otwarta, blok aktywności nie aktualizował się automatycznie.
 • Błąd: Rdzeń – Krytyczny błąd podczas dodawania bloku Plik z wyłączonym przyciskiem „Pokaż przycisk pobierania” na stronie aplikacji.
 • Błąd: Forum – Podczas odpowiadania na dyskusję z wieloma tagami, sekcja podglądu tekstu wiadomości nie była widoczna do momentu ukrycia klawiatury.
 • Błąd: Paid Membership Pro – Gdy użytkownicy niebędący członkami logują się, są automatycznie przekierowywani na stronę aplikacji członkowskiej, a gdy użytkownicy z członkostwem logują się, nie są automatycznie przekierowywani na stronę aplikacji członkowskiej.
 • Błąd: Branding – Czcionka ciała ustawiona w sekcji menu brandingowej nie była następnie wyświetlana w frontendzie aplikacji.

Aplikacja – wersja 1.9 (2.2.30)

Zmiany:

 • Błąd: Zakupy w aplikacji – Opcja “Wypróbuj za darmo” była wcześniej wyświetlana przy produktach, które nie miały przypisanej darmowej próby.
 • Błąd: Core – Strony produktów WooCommerce otwierały się w zewnętrznej przeglądarce w systemie iOS zamiast w przeglądarce w aplikacji.
 • Błąd: Core – Aplikacja ulegała awarii podczas klikania w produkt z ekranu produktu.
 • Nowa funkcja: Użytkownicy mają teraz możliwość wyłączania powiadomień dla konkretnych postów, z którymi wcześniej weszli w interakcję, ale które już ich nie interesują.
 • Nowa funkcja! Aby uczynić kanał aktywności bardziej przejrzystym, wprowadziliśmy opcję “Zobacz więcej komentarzy” i “Zobacz więcej odpowiedzi”, co umożliwia użytkownikom rozwijanie wątków, które ich interesują, zamiast pokazywać wszystkie rozwinięte interakcje użytkowników.
 • Nowa funkcja! – Zamknięcie komentarzy pozwala autorom postów i administratorom na wyłączenie możliwości komentowania dla konkretnych postów, co daje użytkownikom i administratorom kolejny świetny sposób na utrzymanie kontroli i moderacji.
 • Ulepszenie: Rozwój własny – Utworzono nowe API hook dla LoginInfoScreen, które umożliwia wyłączenie pola wprowadzania e-mail.
 • Ulepszenie: Rozwój własny – Dodano nowe hooki; setNotificationViewModelFilter – ustawia funkcję callback dla istniejącego obiektu modelu widoku powiadomień. Również setNotificationsListProps, które modyfikuje właściwości przekazywane do komponentu listy powiadomień.
 • Ulepszenie: Core – Dodaliśmy ustawienie w wtyczce aplikacji, które umożliwia administratorom korzystającym z wtyczki aplikacji, nie używającym platformy BuddyBoss, na umożliwienie użytkownikom usuwania ich konta w ustawieniach aplikacji.
 • Nowa funkcja! – Zamknięcie komentarzy pozwala autorom postów i administratorom na wyłączenie możliwości komentowania dla konkretnych postów, co daje użytkownikom i administratorom kolejny świetny sposób na utrzymanie kontroli i moderacji.
 • Błąd: Stylizacja – Zwiększono margines wokół nagłówków.
 • Błąd: Core – Aplikacja ulegała awarii podczas klikania “zobacz profil” z menu “Więcej” jako zalogowany użytkownik.
 • Błąd: Aktywność – Przycisk “Załaduj więcej” w kanałach aktywności nie działał prawidłowo podczas przewijania w dół.
 • Błąd: LearnDash – Po kliknięciu przycisku zakończenia tematu użytkownicy widzieli komunikat “Nie można zakończyć”, który uniemożliwiał im zakończenie tematu.
 • Błąd: Core – Przewijanie w górę/odświeżanie strony, gdy strona znajdowała się w web fallback, nie działało poprawnie.
 • Błąd: Stylizacja – Pasek zakładek na niektórych tabletach z Androidem nie dostosowywał się do ograniczeń ekranu i był obcinany.
 • Błąd: Moderacja – Zawieszeni użytkownicy wciąż mieli dostęp do aplikacji.
 • Błąd: Core – Status pola wyboru w polach profilu nie był synchronizowany z witryny na aplikację.
 • Błąd: Wiadomości – Użytkownicy nie widzieli natychmiast wysłanych wiadomości w wątku, a nawet gdy przycisk wysyłania był nieaktywny, użytkownicy mogli wysłać pustą wiadomość, ponieważ przycisk wysyłania był nadal aktywny.
 • Błąd: Fora – Użytkownicy nie mogli edytować samodzielnych dyskusji, ponieważ strona pozostawała w stanie ładowania.
 • Błąd: LearnDash – Naprawiono błąd serwera wyświetlany w aplikacji podczas podejmowania quizu, gdy włączona jest opcja ograniczenia ponownych prób quizu.
 • Błąd: Core – Link do zapomnienia hasła po kliknięciu przekierowy
 • Ulepszenie: Core – Dodaliśmy ustawienie w wtyczce aplikacji, które pozwala administratorom korzystającym z wtyczki aplikacji, nie używającym platformy BuddyBoss, na umożliwienie użytkownikom usuwania ich konta w ustawieniach aplikacji.
 • Błąd: Core – Link do zapomnienia hasła po kliknięciu przekierowywał na stronę internetową zamiast strony resetowania hasła w aplikacji.
 • Błąd: Core – Smart Banner nie wyświetlał się podczas przeglądania strony z niektórych urządzeń z Androidem.
 • Błąd: LearnDash – Po kliknięciu przycisku zakończenia tematu użytkownicy widzieli komunikat “Nie można zakończyć”, który uniemożliwiał im zakończenie tematu.
 • Błąd: Moderacja – Zawieszeni użytkownicy wciąż mieli dostęp do aplikacji.

Portal (www) – 2.5.90

Zmiany:

 • Błąd: Aktywność – Naprawiono problem z alokacją pamięci, który wpływał na funkcję ładowania aktywności, powodując znaczne opóźnienia.
 • Błąd: Aktywność – Tworzenie nowego posta powodowało wyróżnienie przycisku ostatnio używanego pliku multimedialnego z poprzedniego posta.
 • Błąd: Aktywność – Wybranie pojedynczego obrazu z posta, który miał wiele przesłanych obrazów do przypięcia, nie działało.
 • Błąd: Rdzeń – Jeśli link społecznościowy nie przejdzie walidacji na froncie, może to zablokować działanie wszystkich linków sieciowych.
 • Błąd: Rdzeń – Prywatność nazwiska nie była odzwierciedlana w emailu, jeśli użytkownicy nie byli połączeni.
 • Błąd: Rdzeń – Gdy zaproszony przez email zarejestruje się używając wysłanego linku, który już sugerował typ profilu, nie pojawia się teraz komunikat o błędzie wymaganego pola typu profilu przy wysyłaniu.
 • Błąd: Rdzeń – Przy użyciu shortcode typu profilu przełącznik listy/siatki nie działał podczas przeglądania na froncie.
 • Błąd: Rdzeń – Domyślny typ profilu nie funkcjonował, a nowo zarejestrowani użytkownicy byli wyświetlani jako Członek.
 • Błąd: LearnDash – Grupy Buddyboss były tworzone, gdy tworzona była grupa LearnDash, nawet jeśli powiązane ustawienie LearnDash było wyłączone.
 • Błąd: Wiadomości – Przekierowanie przycisku wysyłania wiadomości nie działało poprawnie zarówno z połączeń Członka, jak i Profilu, dodatkowo filtr w zakładce połączeń na profilu zalogowanego członka był wyświetlany nieprawidłowo.
 • Błąd: TutorLMS – Nie można edytować grupy z poziomu zaplecza, gdy synchronizacja grup TutorLMS była odznaczona.

Portal (www) – 2.5.80

Zmiany:

 • Nowa funkcja! – Możliwość zamykania komentarzy pozwala autorom postów i administratorom na wyłączenie możliwości komentowania dla wybranych postów, co daje użytkownikom i administratorom kolejne świetne narzędzie do utrzymania kontroli i moderacji.
 • Nowa funkcja! – Aby uczynić kanał aktywności bardziej uporządkowanym, wprowadziliśmy opcje “Zobacz więcej komentarzy” oraz “Zobacz więcej odpowiedzi”, które pozwalają użytkownikom na rozwijanie wątków, które ich interesują, zamiast pokazywać wszystkie interakcje użytkowników w rozwiniętej formie.
 • Nowa funkcja! – Dodaliśmy nową zakładkę w ustawieniach dedykowaną ustawieniom wydajności, wraz z nową opcją ustawienia liczby ładowanych stron, która pozwala wybrać, czy strona ma być ładowana w 1 czy 2 krokach.
 • Nowa funkcja! – Zaktualizowaliśmy wygląd naszego kanału aktywności, tak aby teraz wybrane posty otwierały się w swoim własnym modalu, co zapewnia bardziej skupione doświadczenie dla użytkowników interakcji z postami.
 • Nowa funkcja! – Użytkownicy mają teraz możliwość wyłączenia powiadomień o konkretnych postach, z którymi weszli w interakcję, ale które już ich nie interesują.
 • Ulepszenie: Aktywność – Dodaliśmy nowe ustawienia, pozwalające na bardziej szczegółową kontrolę naszej nowej aktualizacji kanału aktywności, umożliwiające wybór liczby wątków, liczby ładowań, domyślnej widoczności komentarzy, a nawet możliwość całkowitego wyłączenia komentowania.
 • Ulepszenie: Wydajność – Przekształciliśmy obecne podejście do ładowania fazowego na pojedyncze żądanie domyślne w celu poprawy wydajności.
 • Błąd: Aktywność – Podczas aktualizacji posta z podglądem linku, gdy były komentarze, wartość meta dla komentarzy była wypełniana na podstawie podglądu.
 • Błąd: Core – Pole profilowe numeru telefonu wyświetlało “//” w linku podczas najechania na nie kursorem.
 • Błąd: Core – Gdy użytkownicy dodawali kropkę na końcu swojego pseudonimu, link się psuł, teraz dodaliśmy tę funkcjonalność.
 • Błąd: Fora – Widget logowania do forum BuddyBoss pokazywał błąd typograficzny.
 • Błąd: Grupy – Opcja subskrypcji w ustawieniach backendu jest teraz usuwana po wyłączeniu.
 • Błąd: LearnDash – Przełączanie z widoku siatki na listę w siatce kursów LearnDash przy użyciu bloku listy kursów LearnDash pokazywało błąd JS.
 • Błąd: Profile – Typy profilów nie wyświetlały się ani nie zachowywały poprzednich ustawień.
 • Błąd: Stylizacja – Podczas wyszukiwania członka na stronie członków występował problem z odstępami tekstu.
 • Błąd: Tłumaczenia – Podczas wyboru języka niemieckiego występowały problemy z odstępami dla nazwisk autorów na postach aktywności.

Motyw – 2.5.80

Zmiany:

 • Błąd: Rdzeń – Zduplikowana paginacja była wyświetlana, gdy używano bloku podziału strony na stronach lekcji/tematu/quizu.
 • Błąd: Rdzeń – Usunięto zapytanie update_option z działania na froncie.
 • Błąd: LearnDash – Wtyczka recenzji kursów zakłócała układ strony kursu LearnDash.
 • Błąd: Stylizacja – Menu i przyciski pokazywały cień wokół przycisku podczas najechania kursorem.
 • Błąd: Stylizacja – Podgląd linku TikTok nie pokazywał pełnego osadzonego podglądu.
 • Błąd: Stylizacja – Znaleziono błędy UI podczas przeglądania stron profilowych lub grupowych na stronie mobilnej, jeśli ustawienia menu grupy profilowej były ustawione na pionowe.
 • Błąd: WooCommerce – Problem z niekompatybilnością, gdy strona zawierała shortcode
  , strona ciągle się odświeżała.

Motyw – 2.5.70

Zmiany:

 • Nowa funkcja! – Zamknięcie komentarzy pozwala autorom postów i administratorom na wyłączenie możliwości komentowania dla konkretnych postów, co daje użytkownikom i administratorom kolejny świetny sposób na utrzymanie kontroli i moderacji.
 • Nowa funkcja! – Aby uczynić kanał aktywności bardziej przejrzystym, wprowadziliśmy opcję “Zobacz więcej komentarzy” i “Zobacz więcej odpowiedzi”, która umożliwia użytkownikom rozwijanie interesujących ich wątków zamiast pokazywania pełnych, rozwiniętych interakcji użytkowników.
 • Nowa funkcja! – Zaktualizowaliśmy nasz kanał aktywności, aby teraz otwierać wybrane posty w ich własnym modalu, co zapewnia bardziej skoncentrowane doświadczenie dla użytkowników podczas interakcji z postami.
 • Nowa funkcja! – Użytkownicy mają teraz możliwość wyłączania powiadomień o konkretnych postach, z którymi weszli w interakcję, ale które już ich nie interesują.
 • Ulepszenie: Wydajność – Przekształciliśmy obecne podejście ładowania fazy na pojedyncze żądanie domyślne w celu poprawy wydajności.
 • Błąd: Core – Gdy motyw BuddyBoss, wtyczka Learndash i wtyczka POST SMTP były aktywne, strona logowania e-mail wtyczki POST SMTP generowała błąd krytyczny.
 • Błąd: LearnDash – Przełączanie z widoku siatki na widok listy w siatce kursu LearnDash za pomocą bloku listy kursów LearnDash powodowało błąd JS.
 • Błąd: LearnDash – Użycie skrótu
  Niezapisany
  Niezapisany
  1 Zagadnienie

  Akademia 2023 – Dogrywka

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  2 Zagadnienia

  Rozmowa Kontrolowana

  Kurs “Rozmowa Kontrolowana” jest skierowany do mężczyzn, którzy poszukują inspiracji do osobistego rozwoju. Kurs ten jest idealny dla tych, którzy chcą…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  8 Zagadnienia

  Dary Ducha Świętego

  Kurs „Dary Ducha Świętego” jest unikatowym programem zaprojektowanym z myślą o mężczyznach, którzy pragną pogłębić swoją duchowość i zrozumieć, jak…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Bezpłatny
  1 Zagadnienie

  Triduum Paschalne

  Triduum Paschalne to czas głębokiej refleksji i duchowej odnowy, który niesie ze sobą potężne przesłanie odwagi, poświęcenia i triumfu. To…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  7 Zagadnienia

  Akademia Drogi Lwa (od 03.2024)

  Miejsce odpraw dla członków Akademii Przywództwa.

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  6 Zagadnienia

  Wyzwania Wielkopostne

  Wielki Post to czas, w którym większość z nas podejmuje konkretną pracę nad sobą. Chcemy Ci pomóc wiernie wytrwać na…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  2 Zagadnienia

  Kurs Wspierający

  Kurs dla członków Wspólnoty Droga Odważnych

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Bezpłatny
  2 Zagadnienia

  Pilotaż Społeczności DO

  Witam Cię w pilotażu społeczności Drogi Odważnych. Przed nami miesiąc wspólnej drogi. W tym czasie będziesz mógł korzystać z zasobów…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  5 Zagadnienia

  Wielki Post

  Czym jest pasja, jak z nią działać, jak rozpalić na nowo jeżeli już nie "płonie", jaką płaci się za nią…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Bezpłatny
  3 Zagadnienia

  10 talentów

  ODKRYJ SWOJE TALENTY, DZIĘKI KTÓRYM ODZYSKASZ SPRAWCZOŚĆ NAD SWOIM ŻYCIEM!10-dniowy Kurs o odkrywaniu swoich życiowych talentów: Jakie talenty złożył we mnie…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  4 Zagadnienia

  Duchowość Maryjna

  Z duchowością maryjną w Kościele katolickim wiąże się wiele kontrowersji i pytań: czy nie jest to bałwochwalstwo? Dlaczego mam się…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  zł59.00
  4 Zagadnienia

  Nikt nie jest samotną wyspą

  To, że nikt nie jest samotną wyspą stwierdzili już przed wiekami starożytni filozofowie. Aby się rozwijać, zmieniać i osiągnąć sukces…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  2 Zagadnienia

  Eucharystia – teoria i praktyka

  Eucharystia jest nazywana szczytem i źródłem życia chrześcijan. Czasami jest to jednak szczyt niezwykle stromy, niemal nie do zdobycia, a…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  zł59
  6 Zagadnienia

  Pieniądze, pieniądze!

  Każdy z nas chciałby mieć pełne konto bankowe, gruby portfel i kilka nieruchomości. Pieniądze to nieodzowny element naszego życia. Często…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  3 Zagadnienia

  Droga Lwa VIII

  Wszystkie nagrania z Drogi Lwa, która odbyła się w październiku 2023 roku.

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  4 Zagadnienia

  Zarządzaj swoim czasem

  Masz tylko jedno życie i jeden czas do wykorzystania. Nie masz wpływu na przeszłość, przyszłość jest poza Twoim zasięgiem. Możesz…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  7 Zagadnienia

  Akademia Drogi Lwa (od 11.2023)

  Miejsce odpraw dla członków Akademii Przywództwa.

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  4 Zagadnienia

  Ojcostwo – najważniejsza kariera w życiu mężczyzny

  Ojcostwo to zadanie na całe życie dla każdego mężczyzny: męża, singla czy kapłana. Ojcostwo nie polega tylko na daniu życia…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  Niezapisany
  4 Zagadnienia

  Silni, wkurzeni i odważni

  Siła, gniew i odwaga to aspekty często kojarzone z facetami. Są jak noże: można nimi zabić można i ochronić. To…

  0% Ukończony
  0/0 Kroków

  Zobacz więcej...

  na stronie lekcji lub grup Learndash powodowało awarię strony.
 • Błąd: Stylizacja – Czarna ramka pojawiała się w obszarze tworzenia wiadomości.
 • Błąd: Stylizacja – Zdublowane elipsy z nagłówka Elementora zostały teraz zaktualizowane, pokazując tylko jedną elipsę.

Artykuły o podobnej tematyce

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nadchodzące wydarzenia